Bydgoszcz Miastem Muzyki

Wersja do wydrukuWersja PDF

31 października 2023 r. Sieć Miast Kreatywnych UNESCO (UNESCO Creative Cities Network) ogłosiła listę miast, których aplikacje wejścia do Sieci zostały ocenione pozytywnie. Bydgoszcz, jako jedyne polskie miasto w tegorocznym naborze, uzyskało tytuł Miasta Kreatywnego w Dziedzinie Muzyki.

Miasta, które w tym roku dołączyły do Sieci zostały docenione przede wszystkim za „silne zaangażowanie na rzecz wykorzystania kultury i kreatywności w ramach swoich strategii rozwoju oraz za wykazywanie innowacyjnych praktyk w zakresie planowania urbanistycznego skoncentrowanego na człowieku” (komunikat ze strony UNESCO).

Bydgoska aplikacja do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO jest naturalną konsekwencją ewolucji podejścia do kultury, która w mieście trwa od Bydgoskiego Kongresu Kultury i następujących po nim wydarzeń: podpisania Paktu dla Kultury, stworzenia Obywatelskiej Strategii Rozwoju Kultury i wynikającej z niej strategii miejskiej.

Bydgoszcz jest szóstym miastem w Polsce, które szczycić się może obecnością w elitarnym gronie Sieci Miast Kreatywnych UNESCO.

 


źródło: https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/bydgoszcz-w-sieci-miast-kreatywnych-unesco/

 

O Sieci Miast Kreatywnych UNESCO:

Program Sieci Miast Kreatywnych UNESCO został utworzony w 2004 r., by wspierać współpracę miast, które uznają kreatywność i rozwój przemysłów kulturalnych jako strategiczny czynnik zrównoważonego rozwoju.

Celem programu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia kultury i jej prorozwojowego potencjału w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym również w gospodarce, sprzyjanie powstawaniu innowacyjnych centrów kreatywności, dóbr oraz usług kulturalnych, a także zwiększanie dostępu i uczestnictwa w kulturze, zwłaszcza dla grup zmarginalizowanych.

Przyłączając się do Sieci miasta potwierdzają swoje zobowiązanie do rozwijania partnerstwa, promowania kreatywności, dzielenia się najlepszymi praktykami i wzmacniania uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym.

Sieć Miast Kreatywnych UNESCO obejmuje siedem dziedzin kreatywności: literatura, muzyka, film, rzemiosło artystyczne i sztuka ludowa, wzornictwo, gastronomia oraz sztuka mediów. Obecnie Sieć zrzesza 350 miast reprezentujących różne pola aktywności kulturalnej.

Do Sieci należy sześć polskich miast. W roku 2013 tytuł Miasta Kreatywnego w dziedzinie literatury uzyskał Kraków, w 2015 Katowice (muzyka), a w 2017 Łódź (film), w 2019 Wrocław (literatura), a w 2021 Gdynia (filmu). W 2023 roku do Sieci dołączyła Bydgoszcz w dziedzinie muzyki.

 

źródło: https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/bydgoszcz-w-sieci-miast-kreatywnych-unesco/

 

Wyszukaj wydarzenie