podstrony box5

www.convention.bydgoszcz.pl Wychodz?c naprzeciw potrzebom turystyki biznesowej, w ramach struktur Wydzia?u Promocji Miasta, utworzono Biuro Kongresów i...
WIOSN?...... oprócz przyrody w mie?cie Kopernika  do ?ycia rodzi si? tak?e sztuka. Marzec, kwiecie? i maj to czas festiwali. Liczne imprezy przyci?gaj?...
Prezydent Miasta Torunia Micha? ZaleskiSzanowni Pa?stwo!Konferencje czy kongresy s? dla ich uczestników spotkaniami wa?nymi i niepowtarzalnymi. Wymagaj?...
WIOSN?......w mie?cie nad Brd? rozbrzmiewaj? arie operowe. Bydogski Festiwal Operowy to impreza cykliczna odbywaj?ca si? zazwyczaj na prze?omie kwietnia i...
TORU? PO GODZINACH  WIOSN?...... oprócz przyrody w mie?cie Kopernika  do ?ycia rodzi si? tak?e sztuka. Marzec, kwiecie? i maj to czas festiwali. Liczne...
TORUŃ PO GODZINACH  WIOSNĄ...... oprócz przyrody w mieście Kopernika  do życia rodzi się także sztuka. Marzec, kwiecień i maj to czas festiwali. Liczne...
Wyszukaj wydarzenie